Časovni okvir: študijsko leto 2010/11 (22. 10. 2010–3. 6. 2011)
Mentorji: Jože Barši, Petra Černe Oven, Alen Ožbolt, Barbara Predan (predavatelji na ALUO)
Sodelovali študentje: 3. in 4. letnika kiparstva, 4. letnika industrijskega oblikovanja, 4. letnika oblikovanja vizualnih komunikacij in 4. letnika slikarstva

Knjiga je nastala kot rezultat celoletnega šolskega projekta na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Univerze v Ljubljani.

Utopični seminar
Uredila Barbara Predan

Zbirka 42:2
ISBN 978-961-93098-0-3
obseg: 128 strani
cena: 5 Eur (+ poštnina)


ali obiščite spletno stran društva Pekinpah
Oblikovanje notranjega preloma: Petra Černe Oven
Oblikovanje ovitka: Studio Jure Miklavc

KAZALO
Uvod
Barbara Predan: Stremeti nazaj: napotek za naprej
Alen Ožbolt: Utopija? (izgubljeno s prevodom: poskus zapisa predavanja)
Petra Černe Oven: Utopije in projekti za družbo
Jože Barši: NE
Utopični seminar: izbor študentskih utopij
Zahvala
Priloga

Izdal:
Društvo Pekinpah, www.pekinpah.com

Lektorirala: Katja Paladin
Prevod: Nataša Velikonja
Tisk: Stane Peklaj
Ljubljana 2011
© Avtorji

Tiskovino sta podprla: Ministrstvo za kulturo RS in Studio Jure Miklavc
Več glej pod razstave.