Uredili Petra Černe Oven in Barbara Predan

Zbirka 42:1
ISBN 978-961-6669-14-6
obseg: 112 strani
cena: 5 Eur


ali obiščite spletno stran društva Pekinpah

KAZALO
Uvodnik
Petra Černe Oven: Informacijsko oblikovanje – oblikovanje za uporabnika
Barbara Predan: Oprijemljivost neoprijemljivega
Izbrani primeri dobre prakse
Dodatne povezave
Priloga: študentski seminarji na temo neoprijemljivega oblikovanja
Tjaša Kermavnar, Triki na področju trgovine
Amanda Kladnik, Ljubezen skozi želodec
Alen Mencej in Katja Turk, Ločeno zbiranje odpadkov
– Ana Ida Mordej, Storitveno oblikovanje: bančna kartica
Klemen Smrtnik, Odlično urejen pretok informacijZBIRKA 42: UVOD 01

V prvem zvezku se podajava na polje storitvenega in informacijskega oblikovanja. Gre za v svetu hitro rastoči, v Sloveniji pa še vedno deficitarni področji oblikovanja. Osredotočava se na pomene in vloge, ki jih oblikovanje lahko odigra na teh dveh področjih, in s tem poskušava postaviti teoretično osnovo za razvoj in kritično vrednotenje storitvenega in informacijskega oblikovanja v Sloveniji.

Kot si lahko preberete v besedilu »Oprijemljivost neoprijemljivega«, storitveno oblikovanje na holističen način obravnava izjemno raznolike in kompleksne, največkrat neoprijemljive procese. Pri iskanju najprimernejših rešitev oblikovalci v ospredje postavljajo uporabnika z na videz preprostim ciljem: zagotavljati uporabnikove koristi. Informacijsko oblikovanje gre neredko z roko v roki s storitvenim oblikovanjem, zajema pa prevajanje kompleksnih, neorganiziranih in nestrukturiranih podatkov v koristne in razumljive informacije; pri tem je poudarek na čitljivosti, razumljivosti in končni uporabnosti dokumentov. O tem govori besedilo z naslovom »Informacijsko oblikovanje – oblikovanje za uporabnika«.

V nadaljevanju sledi 21 primerov dobre prakse, razdeljenih na 8 področij. Vsak primer za boljše razumevanje predstavljava prek treh stopenj: izhodišče (preteklo stanje), rešitev (storitveno in/ali informacijsko oblikovanje) in učinek. V prilogi knjižice je nanizanih tudi pet študentskih seminarjev na temo neoprijemljivega oblikovanja, ki so nastali v okviru predmeta Razvoj in teorija oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Vse našteto pa zaokrožujeva z drobnim izborom dodatnih informacij o združenjih in profesionalnih organizacijah, ki se ukvarjajo s storitvenim in informacijskim oblikovanjem, ter vse zainteresirane vabiva k nadaljnjemu poglabljanju načete snovi.

Petra Černe Oven, Barbara Predan


Izdal:
Društvo Pekinpah, www.pekinpah.com
zanj Barbara Predan
Soizdajatelj:
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, www.mao.si
zanj Matevž Čelik

Lektorirala: Katja Paladin
Oblikovanje: Petra Černe Oven
Fotografije: Tjaša Kermavnar, Alen Mencej, Jacob Palmborg
Tisk: Stane Peklaj
Ljubljana 2010
© Avtorji

Tiskovino sta podprla:
Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo in Ministrstvo za kulturo RS