[English] [KUPI]

Avtorici: Petra Černe Oven, Barbara Predan

Naslov:
Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov,
ki to niso


Zbirka 42:3
ISBN 978-961-93098-3-4
Založila: društvo Pekinpah in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (27. 5. 2013)
Mehka vezava: 388 strani
Jezik: slovenščina in angleščina
Cena: 15 Eur

Strokovna recenzija knjige:
prof. Sue Walker, University of Reading, UK [pdf]
Iz strokovne ocene:
“The book is very accessible so will attract a broad readership. In particular it will be of interest to students (particularly those studying information and service design; it is likely to be particularly helpful to Masters’ students keen to specialize in this area). It will also be of considerable interest to people working in government, business and health who are keen to use design in their work.
This excellent and stimulating book provides a useful European dimension to the importance and value of design in public sector innovation. […]
The book presents a very clear explanation of the relationship between theory and practice in information and service design. Particularly significant is the description of a methodological approach to project work which was exemplified through a 5-month elective seminar in service and information design at Academy of Fine Art and Design in Ljubljana followed by a ‘creative camp’ 2013 for presenting results.”

Strokovna recenzija knjige:
dr. Karel van der Waarde, Nizozemska [pdf]
Iz strokovne ocene:

 • It is an ‘eye opener’ for organizations, government, and institutes because it shows how complex situations can be approached and changed into preferred ones.
 • The fundamental positive attitude of design – that is the ambition to intervene – motivates and stimulates innovative thinking.
 • It is an excellent resource for teachers of visual design (it provides many suggestions that can be integrated into educational projects.)
 • It shows what kinds of research are required. Some of the strong statements need to besupported by experimentalfindings
 • And probably most importantly, but often underemphasized, the book positions people in the center of all design activites.


Naročila iz Slovenije:


Cena enega izvoda: 15 EUR
Stroški poštnine: 3 EUR
SKUPAJ: 18 EUR

Paket je odposlan iz Ljubljane v roku 48. ur po prejetju naročila. Naročila prejeta med vikendom in prazniki bodo odposlana prvi delovni dan po prejetju naročila. Plačilo je izvedeno preko sistema PayPal Worldwide. Vse o načinu in pogojih plačevanja preko PayPala preberite tukaj.

Prvih 15 strani [pdf]

Kazalo:

 • Predgovor
  Liljana Madjar, RRA LUR
  Storitveno oblikovanje za več inovativnosti v storitvah
 • Uvodnik (glej spodaj)
  Potreba po oblikovanju agende, ali: zakaj storitveno in informacijsko oblikovanje ponovno v Zbirki 42?
 • Barbara Predan
  »Ne vem. Nevarno je prehitro sklepati. Potrebujem podatke.«
 • Petra Černe Oven
  »Vizija brez dejanja so samo sanje. Dejanje brez vizije je zapravljanje časa. Vizija z dejanjem lahko spremeni svet!«
 • »SAMO BREZ PANIKE«
  Storitveno in informacijsko oblikovanje: metodologija in orodja
 • Priporočila za načrtovalce politik:
  Številke in strategije so na strani oblikovanja
 • Projekti:
  Rezultati študentskega seminarja in delavnic kreativnega tabora
 • Časovnica:
  Formalizacija storitvenega in informacijskega oblikovanja v Sloveniji
 • Bibliografija
 • Imensko kazalo

Agenda-naslovka-460

 


Potreba po oblikovanju agende ali zakaj storitveno in informacijsko oblikovanje ponovno v Zbirki 42

Prvi zvezek Zbirke 42 (2010) Storitveno in informacijsko oblikovanje je bil drzen poskus, da se v Sloveniji začne govoriti o informacijskem in storitvenem oblikovanju. Cilj zvezka je bil za področji postaviti teoretično osnovo za nadaljnji razvoj, ponuditi okvire za začetek vrednotenja projektov ter seveda obe področji izpostaviti kot fokusni polji, ki bosta dodobra zaznamovali tako stroko oblikovanja kot družbo (in ju tudi že) v najširšem pomenu. Prav zadnje je klicalo k poglabljanju teme. K oblikovanju agende1 za nadaljnje strokovno delovanje v praksi.

Namen pričujoče knjige je torej v zasnovi načrta, v metodologiji in orodjih, v priporočilih za načrtovalce politik in v ukvarjanju s konkretnimi primeri,2 ki bodo v teoriji in praksi povezali deležnike v izbranih temah in izhodiščih. Gre torej za premik k iskanju pravih problemov in potreb, s katerimi se pri sprejemanju in dajanju storitev ter informacij dnevno srečujemo, z ambicioznim ciljem: vsaj en projekt pripeljati do realizacije – torej potrditi, da lahko s storitvenim in informacijskim oblikovanjem pozitivno vplivamo na okolje, da oblikujemo za skupnost in sprožamo konkretne spremembe.

Moč za doseganje opisanega prepoznavava v povezovanju obeh disciplin. Prvič sva ju povezali v že omenjeni knjigi in razstavi Storitveno in informacijsko oblikovanje, ki je bila leta 2010 na ogled v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.3 Že takrat sva se v raziskovalnem delu srečali s številnimi odličnimi projekti, ki so vključevali obe disciplini. Razlog torej ni v naključju, temveč v delovnem procesu: obema disciplinama je skupna metodologija,4 ki se sicer v določenih fazah lahko razlikuje, pogosto pa se na številnih področjih prekriva. Zato tudi tretji zvezek Zbirke 42 obravnava obe področji integrirano, presečno množico obeh pa tvori – uporabnik. Ko se interdisciplinarne ekipe pri projektih osredotočajo na različne vidike odkrivanja, raziskovanja in reševanja problema, jim je skupno, da si v naštetih fazah nataknejo različna očala deležnikov, vpletenih v storitev.5 Od tam naprej pa strokovnjaki, uporabniki in ostali deležniki v storitvi vsak na svoj način dodajajo znanja in izkušnje s svojih partikularnih področij. Le tak pristop lahko prinese dobro rešitev in – kot je ambicija v našem primeru – omogoči storitvi, da zaživi in nadaljuje samostojno življenje med tistimi, ki storitve izvajajo, in tistimi, ki jih sprejemajo.

Knjigo je torej mogoče brati kot priročnik, kot vodnik, kako in zakaj se lotiti dveh izredno kompleksnih področij, ki sta hkrati integrirani v vse pore našega vsakdanjega življenja. S pomembnim dodatkom Douglasa Adamsa, mojstra pisanja vodnikov: SAMO BREZ PANIKE.

Barbara Predan, Petra Černe Oven

 


1 Merriam-Webster: 1) seznam ali osnutek stvari, ki jih je treba obravnavati ali narediti; 2) temeljni, pogosto ideološki načrt ali program. www.merriam-webster.com/dictionary/agenda (marec 2013).

2 Rezultati dela so bili predstavljeni na razstavi Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso. Razstava je bila na ogled v Osrednjem atriju ljubljanske Mestne hiše od 27. 5. do 9. 6. 2013. O tem podrobno piše v knjigi, v poglavju Projekti: rezultati študentskega seminarja in delavnic kreativnega tabora.

3 Storitveno in informacijsko oblikovanje, primeri dobre prakse. 7. 10.–31. 12. 2010. Spremljevalna razstava 22. bienala industrijskega oblikovanja, produkcija društvo Pekinpah v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje.

4 O tem podrobno v poglavju Metodologija in orodja.

5 Glej kratek film z naslovom Kaj imajo očala s storitvenim oblikovanjem?, avtorica Barbara Predan, produkcija društvo Pekinpah, Ljubljana, september/oktober 2012.