Kot piše Douglas Adams, sta pred sedmimi milijoni let in pol Lunkwill in Fook največjemu superračunalniku GlobokaMisel naročila, naj najde odgovor na dokončno vprašanje o Življenju, Vesolju in sploh Vsem. Sedem milijonov let in pol kasneje je GlobokaMisel petinsedemdesettisoči generaciji oznanil odgovor na zastavljeno nalogo: dvainštirideset. Z odgovorom pa se je pravo delo pravzaprav šele začelo. Začelo se je ukvarjanje z vprašanjem. Kajti – kot nam še razloži GlobokaMisel: ko bomo vedeli, kako se glasi vprašanje, bomo tudi razumeli, kaj pomeni dani odgovor.

Na zadnjo misel se naslanjava pri snovanju nove zbirke. Dvainštiridesetkrat bova obravnavali izbrano temo s področja oblikovanja (pa naj bo na prvi pogled še tako obrobna in oddaljena) ter poskušali iskati vprašanja in po možnosti tudi odgovore nanje. Cilj je torej ambiciozen – 42 zvezkov. Ob zadanem še zaveza: če nama uspe izdati vseh 42 zvezkov z besedili s področja oblikovanja, bova zbirko – ne glede na uspešnost pri odkrivanju vprašanj in ponujanju odgovorov – ukinili.

V zbirki 42 so dosedaj izšli trije zvezki:
Storitveno in informacijsko oblikovanje
Utopični seminar
Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso / Designing an Agenda, or, How to Avoid Solving Problems That Aren’t

Za nakup lahko obiščite tudi spletno stran društva Pekinpah.