V Ljubljano so na najino pobudo/povabilo prišli/We have had the honour hosting the following lecturers in Ljubljana:

ALUO oblikovanje govori/ALUO Design Talks (2013)

 • John Thackara (Velika Britanija/Great Britain)
 • Ruedi Baur (Francij, Švica/France, Switzerland)
 • Gerry Leonidas (Velika Britanija/Great Britain)

Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso/Designing an Agenda, or, How to Avoid Solving Problems That Aren’t (2013)

 • Anna Meroni (Italija/Italy)
 • Reima Rönnholm (Finska/Finland)
 • Emma Barrett (Velika Britanija/Great Britain)

O informacijskem oblikovanju/On Information Design (2009/2010)

 • Yuri Engelhardt (Nizozemska/The Netherlands)
 • Rob Waller (Velika Britanija/Great Britain)
 • Jorge Frascara (Italija/Italy)
 • Karel van der Waarde (Belgija/Belgium)
 • Malcolm Garrett (Velika Britanija/Great Britain)
 • Karen Schriver (ZDA/USA)

Iskra, neuvrščeno oblikovanje: 1946-1990/Iskra, Non-Aligned Design: 1946–1990 (2009)

 • Jonathan M. Woodham (Velika Britanija/Great Britain)

Zmožnost spremembe/Capacity for Change 
Mednarodni posvet na temo kreativnosti in inovacij/International Panel on Creativity and Innovation (2008)

 • Sir George Cox (Velika Britanija/Great Britain)
 • Vito Oražem (Nemčija/Germany)
 • Pekka Ylä-Anttila (Finska/Finland)

Trajnostne alternative v oblikovanju: Skrajni čas, da začnemo izgubljati čas/Sustainable alternatives in design: It’s hight time we start losing time (2008)

 • Dieter Rams (Nemčija/Germany)
 • Ezio Manzini (Italija/Italy)
 • Jonathan Chapman (Velika Britanija/Great Britain)
 • Clive Dilnot (ZDA/USA)
 • Per Mollerup (Danska/Denmark)
 • Victor Margolin (ZDA/USA)