Kaj so storitve?

Ko si zastavimo zgornje vprašanje, se nam vsaj v grobem zdi, da vemo, za kaj gre. Poskus odgovora pa razkrije, da je naše vedenje oziroma razumevanje pojma »storitev« pomanjkljivo. O storitvah precej slišimo, jih uporabljamo (zavestno ali ne), pojem pa se velikokrat pojavi tudi v našem govoru ali pisanju. In prav zadnje naj bi dokazovalo, da besedo razumemo. Ko pa smo – kot rečeno – njen pomen primorani razložiti, se po navadi v zadregi ustavimo ali pa zatečemo k naštevanju različnih vrst obstoječih storitev: gostinske, poštne, bančne, zdravstvene … vse do oblikovalskih.

Razliko od »klasičnega« dela ponudi Merriam-Webstrov slovar, kjer med drugim zapišejo, da so storitve »koristno delo, ki ne ustvarja oprijemljivega blaga«. Ključ za razlikovanje in razumevanje je torej v oprijemljivosti, ali natančneje, v neoprijemljivosti končnega »produkta«.

Si, torej, lahko predstavljate disciplino oblikovanja brez izdelkov? Neoprijemljivo oblikovanje? Za izrazom »neoprijemljivo oblikovanje« se danes največkrat skriva tako imenovano storitveno oblikovanje (ang. service design). In zgornja vprašanja bomo v šolskem letu 2012/13 že četrtič pretresli.

Več o temi najdete tudi v priloženem filmu.


Film je nastal za potrebe simpozija: Oblikovanje doživetij / Procesi storitvenega oblikovanja (organizacija RRA LUR, MAO, UIL)
Produkcija društvo Pekinpah, september 2012

Študentski projekti v branje:
Tjaša Kermavnar, Triki na področju trgovine
Amanda Kladnik, Ljubezen skozi želodec
Alen Mencej in Katja Turk, Ločeno zbiranje odpadkov
Klemen Smrtnik, Odlično urejen pretok informacij
Miha Čuden, Lili Djordjević in Mihael Tomšič, Čakanje: Upravna enota Ljubljana