Kaj je recenzija?
Prikaz strokovnega mnenja, sodbe o (novem) znanstvenem ali umetniškem delu, zlasti glede na kakovost, ocena. (SSKJ)

Na oblikovanju vizualnih komunikacij so študenti vzeli v precep monografsko razstavo grafičnega oblikovalca Miljenka Licula in razstavo 5. bienale vidnih sporočil Slovenije, študenti industrijskega in unikatnega oblikovanja pa razstavo Niko Kralj: neznani znani oblikovalec.

V branje:
Niko Kralj: neznani znani oblikovalec
Luka Gorišek
Neja Kaligaro
Matvež Šmuc

Miljenko Licul
Sara Mušič

Vesna Gabaj
Klemen Ilovar
Krispin Stock

5. bienale vidnih sporočil Slovenije
Sara Vrbinc
Teja Smrekar
Tanja Užmah 

* Vsebine prispevkov izražajo osebno mnenje avtorjev in ne predstavljajo stališč Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.