Naloga: Intervju

Intervjuvali: Vesna Gabaj, Dana Kodermac, Katja Žerko
Mentorica: doc. dr. Petra Černe Oven
Študijsko leto: 2011/2012