Naloga: Intervju


Intervjuvali: Teja Gerkman, Kostja Bras, Nejc Trampuž, Tadej Oblak
Mentorica: doc. dr. Petra Černe Oven
Študijsko leto: 2014/2015