Naloga: Intervju


Intervjuvali: Tadej Paravan, Katarina Šeme, Tilen Javornik, Edith Mehle
Mentorica: doc. dr. Petra Černe Oven
Študijsko leto: 2014/2015