Naloga: Intervju

Intervjuvala: Špela Rihar, Janko Mandič
Mentorica: doc. dr. Petra Černe Oven
Študijsko leto: 2010/2011