Naloga: Intervju


Intervjuvali: Nuša Jurjevič, Gregor Makovec, Peter Primožič, Luka Purgar, 3OVK
Mentorica: doc. dr. Petra Černe Oven
Študijsko leto: 2013/2014