Naloga: Intervju


Intervjuvali: Maksim Azarkevič, Miha Erič, Hanna Juta Kozar, 3OVK
Mentorica: doc. dr. Petra Černe Oven
Študijsko leto: 2012/2013