Naloga: Intervju


Intervjuvali: Maja Orešnik, Adelina Pervanje, Mojca Pivar
Mentorica: doc. dr. Petra Černe Oven
Študijsko leto: 2014/2015