Naloga: Intervju

coming soon…

Intervjuvala: Jan Virant, Ajda Schmidt, 4OVK
Mentorica: doc. dr. Petra Černe Oven
Študijsko leto: 2011/2012