Naloga: Intervju


Intervjuvali: Dorijan Šiško, Peter Ferlan in Emil Kozole, 3OVK
Mentorica: doc. dr. Petra Černe Oven
Študijsko leto: 2012/2013