Naloga: Intervju


Intervjuvali: Blažka Jurjavčič, Lenart Slabe, Pika Novak, 3OVK
Mentorica: doc. dr. Petra Černe Oven
Študijsko leto: 2012/2013