Naloga: Intervju


Intervjuvali: Asiana Jurca, Urška Preis, Rina Barbarić, Kristi Hodak, 3OVK
Mentorica: doc. dr. Petra Černe Oven
Študijsko leto: 2013/2014