Naloga: Intervju

Intervjuvali: Aljaž Vesel, Marin Šantič, Krispin Stock
Mentorica: doc. dr. Petra Černe Oven
Študijsko leto: 2010/2011