Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij, Ljubljana, 2014
Sebastian Žetko
Vizualne komunikacije in oblikovanje družbene zavesti

POVZETEK
Kot družba se premalo zavedamo vpliva množičnih komunikacij na našo kolektivno zavest. Ljudje razvijemo svojo osebnost glede na izkušnje, ki jih imamo z okoljem skozi naše življenje. Ob tem pa vse prepogosto pozabljamo, da je večina našega izkustvenega okolja bilo umetno ustvarjenega, od ljudi za ljudi. Vendar je žal večina te ‘kognitivne krajine’ ustvarjene za potrebe tržne komunikacije in kot taka ne zadovoljuje realnih potreb družbe, predvsem kar se tiče izobraževanja ljudi za čim boljšo ‘uporabniško izkušnjo življenja’. Slednje trenutno omejuje slabo razmerje med podatki in količino informacij, ki jih te podatki tvorijo – premalo je koristnih podatkov, ki bi jih tvorili v informacije. Človek ima potrebo po podatkih ravno tako, kot ima potrebo po hrani. Ravno tako kot ima hrana različno hranilno vrednost, imajo tudi podatki različno informativno vrednost. Čas je, da postanemo bolj odgovorni pri vnosu podatkov v naš um in da sooblikujemo družbo, ki nas ne bo zgolj čutno vzburjala, ampak nam bo ponujala odgovore in nas bo informirala.

KLJUČNE BESEDE
grafično oblikovanje
informacijsko oblikovanje
storitveno oblikovanje
družbena zavest
funkcionalna družba
družbeno odgovorno oblikovanje
optimizem
simbolizem
meme
behavioristična ekonomika
libertarni paternalizem