Zagovor: 26. 2. 2013, ob 11:45, Dolenjska cesta 83, UL, ALUO, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje

Jasmina Ploštajner
Ali je zeleno oblikovanje res zeleno?
Oblikovanje za okolje in njegove kritike

POVZETEK
Negativne posledice človeškega delovanja na naravo se povečujejo, prav tako pa tudi zavedanje o njih. Ukrepi za reševanje ekoloških problemov so vsekakor potrebni, ne pa tudi vedno dobri. Industrijsko oblikovanje, ki deluje na polju ekologije, in teorija, ki ga spremlja, iščeta morebitne rešitve tovrstnih problemov, vendar pa ju pri tem ovira vpetost v kapitalistični sistem in kulturo potrošnje. Kapitalistična relacija med naravo in družbo, prednost profita pred vsem drugim in permanentna rast pa ne izvirajo le iz neoliberalistične logike delovanja, temveč tudi iz družbe, ki je v svojem bistvu antropocentrična. Sistem, katerega temelji so nastali v času industrijske revolucije, ne deluje več, sploh pa ne na področju zaščite in ohranjanja narave. Potreben je družben preobrat k bolj sonaravnemu načinu življenja. Da bi oblikovanje lahko pomagalo rešiti ekološke probleme, mora najprej poskušati sprožiti družbeno revolucijo.

KLJUČNE BESEDE
teorija oblikovanja
kritika oblikovanja
oblikovanje za okolje
zeleno oblikovanje
ekološko oblikovanje
trajnostno oblikovanje
kapitalizem
trajnostni razvoj
potrošna kultura
izobraževanje
od zibelke do groba
od zibelke do zibelke