Kreativni tabor: seminar/predavanja/delavnica
Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov,
ki to niso

Fokus raziskovanja:
Storitveno in informacijsko oblikovanje na področju zdravstva in trajnostnega transporta

Enodnevni simpozij:
10. aprila so v Ljubljani predavali: dr. Anna Meroni, Reima Rönnholm, Emma Barrett (kratke biografije so dodane spodaj)

Organizacija:
Kreativni tabor je potekal v organizaciji Regionalnega centra kreativne ekonomije (RCKE), v okviru mednarodnega projekta CCAlps. Vsebinsko zasnovo simpozija in delavnice sva pripravili dr. Barbara Predan in dr. Petra Černe Oven (obe Društvo Pekinpah, ALUO).

Kratke biografije:

Anna Meroni
Docentka na področju storitvenega oblikovanja na Šoli za oblikovanje Politehnike v Milanu, raziskovalna mreža POLIMI DESIS Lab
Italija

Arhitektka in oblikovalka dr. Anna Meroni je doktorirala na področju oblikovanja. Je koordinatorka raziskovalne mreže POLIMI DESIS Lab (Oblikovanje za družbene inovacije in trajnostni razvoj, www.desis-network.org) na Oddelku za oblikovanje Politehnike v Milanu. Ukvarja se s storitvenim in strateškim oblikovanjem za trajnostni razvoj. Trenutno je docentka na področju storitvenega oblikovanja na Šoli za oblikovanje Politehnike v Milanu, deluje pa tudi kot gostujoča profesorica storitvenega in strateškega oblikovanja na številnih šolah in univerzah (Univerza Tongji v Šanghaju, Università Scienze Gastronomiche v Pollenzu v Italiji, MBA Consorzio MIP na Politehniki v Milanu, Universidad de Valparaiso v Čilu, Escola de design Unisinos v Porto Alegreju v Braziliji, Universidad del Norte v Barranquilli v Kolumbiji). Leta 2010 je bila gostujoča raziskovalka na Parsons New School for Design v New Yorku in v laboratoriju ImaginationLancaster Univerze Lancaster v Veliki Britaniji. Dr. Meronijeva je članica znanstvenega in fakultetnega sveta za magistrski program produktnega, storitvenega in sistemskega oblikovanja, sodirektorica mednarodnega magistrskega programa strateškega oblikovanja in direktorica magistrskega programa za socialne in stanovanjske skupnosti na Politehniki v Milanu. V tej ustanovi je dejavna tudi v svetu za doktorski program oblikovanja. Vključena je v številne nacionalne in mednarodne raziskovalne dejavnosti, njeni osnovni raziskovalni področji pa sta storitveno oblikovanje in strateško oblikovanje za trajnostni razvoj, s posebnim poudarkom na oblikovalskem aktivizmu za socialne inovacije in prostorski razvoj. Njena posebna področja raziskovanja so prehranski sistem, stanovanjske skupnosti in s tem povezane teme. Prek številnih osnovnih in aplikativnih raziskovalnih projektov razvija koncepte kreativnih skupnosti in skupnostnega oblikovanja.

Reima Rönnholm
Storitveni oblikovalec, Palmu
Finska

Vsestranski strokovnjak za storitveno oblikovanje iz Finske. Uživa v k človeku usmerjenih inovacijah, avtentičnih izdelkih, ki so narejeni, da bi trajali, potovanjih in spoznavanju novih ljudi, privlačnih zgodbah, globokih pogovorih in dobri kavi. Reima Rönnholm je magister medijskih študij, dela pa kot oblikovalec storitev in izkušenj. Še vedno ne ve povsem točno, kako je te neotipljivosti sploh mogoče oblikovati – ugotavlja pa, da gre za izjemno zanimivo delo. Dan ob večdisciplinarnem oblikovalskem projektu mu pomeni dan učenja ob delu, saj mu prinese nove ideje o tem, kateri pristopi delujejo in zakaj. Verjame, da gre pri storitvenem oblikovanju za vključevanje ljudi, eksperimentiranje in iskanje pravih problemov ter njihovih rešitev. Pri oblikovanju je usmerjen k sodelovanju z ljudmi in ustvarjanju okolij ter kontekstov, kjer ljudje sami uresničijo nove možne prihodnosti in se zavzemajo za spremembe lastnega vedenja. Ima dolgo delovno zgodovino kot vodilni oblikovalec razvojnih projektov za različne veje industrije. Specializiral se je v oblikovalskem raziskovanju uporabnikovih vrednot, oblikoval izkušnje pri komunikacijskih kanalih in kontaktnih točkah ter pomagal organizacijam pri oblikovanju in zaganjanju novih storitvenih konceptov. Nedavno tega je, denimo, sodeloval pri preoblikovanju potniških, prevoznih in javnih storitev. Je eden od ustanoviteljev agencije za storitveno oblikovanje Palmu, ki pomaga strankam razvijati poslovne storitve, oblikovati nove storitvene koncepte in ustvarjati večjo vrednost z manj sredstvi. Palmu zaposluje petdeset strokovnjakov za storitveno oblikovanje, urada pa ima v Helsinkih in Kopenhagnu.

Emma Barrett
Vodja programa Laboratorija za socialne inovacije v Kentu (Social Innovation Lab for Kent/SILK)
Velika Britanija

Emma Barrett je od leta 2010 vodja programa Laboratorija za socialne inovacije v Kentu (SILK). SILK je bil ustanovljen leta 2007 in pomeni sodelovanje med agencijo Engine Service Design in Okrajnim svetom Kenta. Gre za prvi tovrstni center v Veliki Britaniji (www.kent.gov.uk/silk). SILK zagotavlja kreativni okvir in metodologijo za širok krog ljudi, ki sodelujejo pri nekaterih najtežjih izzivih, s katerimi se sooča okraj. Njegov portfelj je sestavljen iz uspešnih razvojnih projektov s področja strateškega in storitvenega oblikovanja ter skupnosti, ki izražajo k ljudem usmerjen in sodelovalen način dela. Pred tem je Barrettova delala kot pripravnica pri Nacionalnem združenju za preprečevanje krutosti nad otroki (www.nspcc.org.uk). Ker je diplomirala iz prava in francoščine, je študirala in delala v Montpellieru (Francija), temu pa je sledilo učiteljevanje prek British Councila v Guadeloupu (prav tako v Franciji). Po vrnitvi v Veliko Britanijo je koordinirala pester program skupnostnih akcijskih projektov za mladinsko dobrodelno organizacijo ter pridobila diplomo iz neformalnega in skupnostnega izobraževanja. Za Okrajni svet Kenta je začela delati v okviru naprednega razvojnega programa. Leta 2011, ko je že delala za SILK, je zaključila izredni magistrski študij iz uporabnih družbenih in skupnostnih raziskav na Univerzi v Brightonu, naloga pa se je osredotočala na njeno strast, na potencial skupnosti pri prehranski oskrbi. Barrettova je tudi članica RSA (www.thersa.org), Kraljevega združenja za spodbujanje umetnosti, proizvodnje in trgovine. Sodeluje v lokalnih in nacionalnih razpravah o družbenih inovacijah, vlogi participativnega oblikovanja v javnem sektorju in ustvarjanju pogojev za spremembe. Pristop in delo Laboratorija za socialne inovacije SILK se uporabljata po vsem svetu.

vsi-znaki