Kreativni tabor: seminar/predavanja/delavnica/razstava/knjiga
Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso

Fokus raziskovanja:
Storitveno in informacijsko oblikovanje na področju zdravstva in trajnostnega transporta

Predavanja in delavnica so sodelujoče v teoriji in praksi seznanili s storitvenim in informacijskim oblikovanjem. Rezultate si je mogoče ogledati na razstavi do 9. 6. 2013, Osrednji atrij ljubljanske Mestne hiše.

Kratek osnutek:
V Sullivanovi maniri drugega naravnega zakona bomo na predavanjih in delavnici storitvenega in informacijskega oblikovanja iskali in obravnavali prave probleme s fokusom na področju trajnostnega transporta in zdravstva, kajti z najdbo ali definiranjem pravih problemov – če gre verjeti Sullivanu – se nam bodo ponudile rešitve. Toda izziv se ne bo končal tu. Izziv bo najdeni problem – poleg prepoznavanja in definiranja rešitev – v končni fazi na delavnici tudi preoblikovati. Preoblikovati tako, da bo predlagana rešitev odpirala nove prostore raziskovanja, nove (po možnosti še neznane) potencialne uporabe.

Kratek opis izhodišč:
Zdravstvo – Kako lahko oblikovanje spreminja, preoblikuje, posega in v končni fazi izboljša naše počutje, zdravje in zdravstvene storitve, s katerimi se prej ali slej vsi srečamo? Kako nam lahko oblikovanje pomaga, da je kljub kratkotrajnemu ali dolgotrajnemu hendikepu ali bolezenskemu stanju naše življenje kolikor mogoče neodvisno, dostojanstveno in zadovoljujoče?

Trajnostni transport – Najti alternativo za lastništvo avtomobila, s ciljem zmanjšati avtomobilski promet in problem parkiranja v mestu. Povečati uporabo javnega prometa, razmišljati o sistemu javnega prometa in novih aplikacijah. Ukvarjali se bomo s konkretnim primerom: mestom Ljubljana, z možnostjo razširitve na ljubljansko regijo.

Struktura:

  1. Enodnevni simpozij (predavanja, predstavitve primerov iz prakse in diskusije na temo).
  2. Dvodnevna delavnica (kratke prezentacije, diskusije in timsko razvijanje potencialnih novih storitev ali preoblikovanje obstoječih; na delavnici bodo sodelovali različni udeleženci: od mladih profesionalcev, kreativcev, določevalcev politik ter posameznikov iz javnega in zasebnega sektorja do raziskovalnih inštitutov in študentov).
  3. Rezultati bodo javnosti predstavljeni na razstavi in v knjigi (maj / junij 2013).

Organizacija:
Kreativni tabor poteka v organizaciji Regionalnega centra kreativne ekonomije (RCKE), v okviru mednarodnega projekta CCAlps. Vsebinsko zasnovo simpozija in delavnice sva pripravili dr. Barbara Predan in dr. Petra Černe Oven (Društvo Pekinpah, ALUO).

vsi-znaki