Petra Černe Oven, Barbara Predan
Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov,
ki to niso

Zbirka [Collection] 42:3
O knjigi

Naročila iz Slovenije:

Cena: 15 Eur (+ poštnina)


Petra Černe Oven, Barbara Predan
Designing an Agenda, or, How to Avoid Solving Problems That Aren’t
Zbirka [Collection] 42:3
About the book
International Orders (Non-Slovene Residents):

Price: 15 Eur (+ postage)

––
Utopični seminar
Barbara Predan (ed.)
Zbirka [Collection] 42:2
O knjigi

Cena: 5 Eur (+ poštnina)

––
Petra Černe Oven, Barbara Predan
Storitveno in informacijsko oblikovanje
Zbirka [Collection] 42:1
O knjigi

Cena: 5 Eur (+ poštnina)

––
Vse tri knjige iz zbirke 42:
Storitveno in informacijsko oblikovanje
Utopični seminar
Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov,
ki to niso

Cena: 25 Eur