V knjigi Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso, pod poglavjem “Priporočila za načrtovalce politik: Številke in strategije so na strani oblikovanja” (str. 176-212) je kot eno od ključnih področij na temo izpostavljeno tudi “izvajanje konkretnih projektov na podlagi obstoječih izzivov”. Prvi rezultat slednjega je elaborat Analiza digitalne prisotnosti RS po parametrih vizualnih komunikacij in razumevanja storitvene kulture za potrebe projekta eUprava2, avtoric: Petre Černe Oven in Barbare Predan. Cilj študije je doprinos k izboljšanju digitalne prisotnosti vseh teles državne in javne uprave Republike Slovenije. elaborat