Na 6. bienalu vidnih sporočil Slovenije je žirija v sestavi Roger Black (predsednik), Anette Lenz, Alice Twemlow, Oliver Reichenstein in Nedjeljko Špoljar podelila 13 Brumnovih nagrad najboljšim delom v posameznih tekmovalnih kategorijah. V kategoriji spletnih aplikacij je bil izbran in nagrajen naš projekt A do B: Ljubljana, ki so ga za Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije in Društvo Pekinpah oblikovali in razvili Sebastian Žetko, Matej Bukovinski in Luka Penger.
Ni kaj, ponosni!

Obrazložitev mednarodne žirije (v ang. in slo.):
Kategorija 18 – A do B: Ljubljana
Dobro oblikovana aplikacija za pametne telefone, pri kateri ne gre samo za zapakirano vsebino, ampak je aplikacija v pravem pomenu besede. Je interaktivni vodnik po mestu, ki temelji na standardni podatkovni zbirki zemljevidov. Prikazuje tudi aktualni vozni red javnega prevoza za interaktivno iskanje poti, vključno s samopostrežno izposojo koles. Oblikovna podoba je jasna in zelo uporabna.

Category 18 – A to B: Ljubljana
Here is a well-designed smart phone app that is not simply canned content—it’s a true application. It interactively shows you around town, building on a standard mapping database. It adds live schedules of public transit for interactive way-finding, including self-service bikes. The design is clear and highly usable.a-b-ekipa

A to B tim (od leve proti desni): Barbara Predan, Luka Penger, Matej Bukovinski, Tina Pezdirc Nograšek, Sebastian Žetko, Petra Černe Oven